0
Vyskúšajte nové vyhľadávanie

Informácie o spracovaní osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Správca osobných údajov, Tomáš Kroupa,

Střední 373/55, 602 00, Brno, IČO: 75785439

(ďalej len "Správca") e-mail info@vasekrmivo.sk, spracováva v rámci svojej činnosti v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), nasledovné osobné údaje:

Meno a priezvisko

Adresa bydliska

Telefónne číslo

E-mailová adresa

IP adresa

Meno a priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo a e-mailová adresa budú spracované za účelom identifikácie zmluvných strán a plnenia zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a

budúceho prípadného plnenia a ochrany práv a povinností zmluvných strán. Také spracovanie umožňuje článok 6 odst. 1 písm. b) a f) Nariadenia

Osobné údaje budú uchované a spracované za vyššie uvedeným účelom po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, pokiaľ nepožaduje právny predpis uchovania zmluvnej dokumentácie dlhšiu dobu.

Správca prehlasuje, že akékoľvek osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe. Výnimky predstavujú dopravcovia, ktorým sú osobné údaje kupujúcich poskytnuté v minimálnom rozsahu, ktoré sú nutné pre doručenie tovaru, poskytovatelia hodnotiacich služieb, ktorým sú osobné údaje kupujúcich poskytnuté v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre uskutočnenie hodnotenia, poskytovatelia platobných brán, ktorým sú osobné údaje kupujúcich poskytnuté v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre umožnenie úhrady objednávky a ďalej spracovatelia alebo tretie strany, ktorými sú Poskytovatel sms služeb Společnost AXIMA SMS SERVICES s.r.o.

Poskytovatel softwaru webProgress, s.r.o.

Poskytovatel softwaru ACONTE, s.r.o., IČ 27661156 se sídlem Brno, Generála Kadlece 2062/7, PSČ 621 00

Dodavatel zboží a služeb HENRY SCHEIN s.r.o.

Poskytovatel hlasových služeb OptimSys, s.r.o., Domovina 752/8, 779 00 Olomouc, IČO: 26833972

Avantro s.r.o., IČ 04997476, služby online chatu a textových zpráv

Poskytovatel softwaru Walk Solutions s.r.o.

Heureka Shopping s.r.o., IČO: 023 87 727. spracovaním zákazníckych hodnotení v programe Overené zákazníkmi. Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe Správca nevyužíva.

Na e-mailovú adresu Vám budú Správcom zasielané obchodné oznámenie, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ich neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba obdobného tovaru či služieb a je možné ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom - zaslaním dopisu, e-mailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť. E-mailová adresa bude za týmto účelom Správcom uchovaná po dobu 3 rokov od uzavretia kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami. Vezmite prosím na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

● požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame

● vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania

● požadovať vymazanie týchto osobných údajov

● na prenos údajov a právo požadovať kópiu spracovaných osobných údajov a právo požadovať kópiu spracovaných osobných údajov

● podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov

● právo vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu Správcu. Žiadosti podľa tohto článku je možné adresovať na emailovú adresu alebo kontakt uvedený v čl. 1. tohto oznámenia.

Potrebujete poradiť s objednávkou?+421 222 205 814napísať e-mail Sme vám k dispozícii každý pracovný deň.
Pondelok - piatok:9:00 - 17:00