0
Vyskúšajte nové vyhľadávanie

Obchodné podmienky - inzercie

1. www.vasekrmivo.sk/vase-inzerce je inzertný web prevádzkovaný fyzickou osobou Tomáš Kroupa IČ: 75785439 ďalej len Prevádzkovateľ.

2. Server umožňuje bezplatne zverejňovať a vyhľadávať ponuky a dopyt tovaru. Užívatelia nesmú inzerovať priamo podnikateľskú činnosť (bez ohľadu na to, či podnikateľskú činnosť realizuje registrivane či nie). Tovar je možné inzerovať len konkrétne, tj. po jednom kuse, jednej farby, tvaru, typu a veľkosti.

Na inzertnom webe www.vasekrmivo.sk/vase-inzerce je zakázaná inzercia:

● webové stránky a logá firmy, nadmerné množstvo hviezdičiek, výkričníkov a podobných znakov (a to ako v texte inzerátu, tak aj miesto obrázku alebo cez obrázok), orámovnie obrázkov;

● opakované inzercie stále rovnakého nového tovaru;

● neobmedzené množstvo tovaru;

● tovar zakúpený iba za účelom ďalšieho predaja (zárobku);

● falzifikátov, kópií, napodobenín;

● dokladov a technických preukazov;

● erotických inzerátov, erotických pomôcok;

3. Všetky služby www.vasekrmivo.sk/vase-inzerce sú užívateľom poskytované zdarma.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, inzerát vôbec nezverejniť, poprípade inzerát odstrániť z ponuky, pokiaľ to bude v rozpore na platnými zákonmi Českej republiky, podmienkami inzercie Bazos.cz alebo dobrými mravmi.

5. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát pokiaľ je inzerát vložený do nesprávnej sekcie s ohľadom na text inzerátu alebo pokiaľ inzerát budí dojem, že Užívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát aj pri podozrení,že inzerát odporuje podmienkam www.vasekrmivo.sk/vase-inzerce

6. Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 2 mesiacov. Po tejto lehote bude automaticky zmazaný spoločne so všetkými údajmi, ktoré Užívateľ pri zadávaní uviedol.

7. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odoberanie, zaplatenie alebo upotrebenie ponúkaných vecí.

8. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných údajov Užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym vniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí a anonymným využitím registračných a štatistických údajov

9. www.vasekrmivo.sk/vase-inzerce. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli dôsledkom nemožnosti využívania služieb www.vasekrmivo.sk/vase-inzerce alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou. 11. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa prevádzkovaním služieb www.vasekrmivo.sk/vase-inzerce venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri správnom používaní služby www.vasekrmivo.sk/vase-inzerce mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám.

12. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu Užívateľov a aj bez ich predchodzieho oznámenia služby Serveru upravovať alebo inovovať.

13. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať Užívateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré www.vasekrmivo.sk ponúka.

14. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť momentom ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vymedzuje právo tieto podmienky meniť.

Potrebujete poradiť s objednávkou?+421 222 205 814napísať e-mail Sme vám k dispozícii každý pracovný deň.
Pondelok - piatok:9:00 - 17:00